Huisregels

Leuk dat je komt!
Om het Julianadorp Power Festival zo gezellig mogelijk te maken voor iedereen, vind je hieronder onze huisregels op een rijtje.
 

Door het betreden van het evenemententerrein ga je akkoord met onderstaande huisregels. Overtreding van de huisregels kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein.
Huisregels kunnen tussentijds herzien worden. In geval van twijfel of discussie beslist de organisatie.

 

 1. Volg aanwijzingen van de organisatie/security op.
 2. Legitimatie verplicht.
 3. Fouillering is mogelijk op verzoek van de organisatie/security (inclusief controle van
  meegebrachte tassen).
 4. Alleen personen voorzien van een polsbandje (boven de 18) mogen alcoholische dranken
  bestellen en/of nuttigen.
 5. Misbruik van polsbandje betekent direct het evenemententerrein verlaten.
 6. Alcohol nuttigen < 18 jaar is niet toegestaan. Overtreding betekent directe verwijdering van het evenemententerrein
 7. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of die door hun gedrag aanstoot
  geven, worden geweerd of verwijderd van het evenemententerrein.
 8. Boetes die vanuit overheidswege opgelegd worden, worden 1 op 1 doorberekend aan de
  overtreder.
 9. Eigen consumpties zijn niet toegestaan.
 10. (Nep) Wapens, drugs en lachgas zijn verboden.
 11. Geen ongewenste intimiteiten, agressie, racisme, discriminatie, intimidatie, vernieling en/of
  uitlokking. Het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet
  getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein tot gevolg hebben. Eventuele
  (gevolg) schade wordt verhaald op de overtreder.
 12. Betreden van de wedstrijdbaan is verboden voor onbevoegden.
 13. Het betreden van het evenemententerrein en bijwonen van het evenement geschiedt op
  eigen risico.
 14. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor letsel, materiële
  of immateriële schade.
 15. Op het terrein kunnen foto's, geluidsfragmenten en/of filmbeelden gemaakt worden ten
  behoeve van PR en/of media doeleinden.
 16.  

  Bij misdragingen en/of overtreding van deze regels volgt verwijdering van het evenemententerrein en worden de bevoegde autoriteiten ingeschakeld. Camerabewaking is aanwezig, beelden zullen bij misdragingen en/of overtredingen aan de bevoegde autoriteiten worden overlegd.