Informatie

Het wedstrijdterrein bevindt zich aan de Verlengde Zuiderhaaks te Julianadorp, ter hoogte van het Avia tankstation,

JPF hanteert bij deze wedstrijd het volgende reglement: ALGEMEEN DEELNEMERSREGLEMENT JULIANADORP POWER FESTIVAL In grove lijnen geldt het volgende:

KLASSE INDELING

Gewicht Trekhaakhoogte
Oldtimers tot 2800 kg 50 centimeter
0 – 2500 kg 50 centimeter
2500 – 3500 kg 50 centimeter
3500 – 4500 kg 50 centimeter
4500 – 5500 kg 50 centimeter
5500 – 7000 kg 60 centimeter
7000 – 8500 kg 60 centimeter
8500 – 10000 kg 60 centimeter
10000 – 12000 kg 70 centimeter
Vrije klasse Vrij
Damesklasse tot 5500 kg 50 centimeter
Autoklasse Vrij
Duitse klasse 8000 kg 80 centimeter

 

Indien niet wordt voldaan aan de trekhaakhoogte, mag men wel trekken maar zal men niet mededingen naar de prijs van de desbetreffende klasse.Het aankoppelpunt dient zo te zijn aangevoerd, dat de ketting van de sleepwagen makkelijk en veilig is aan te koppelen, zonder belemmering in de vorm van gewichten etc. Dit wordt beoordeeld bij de technische keuring. Daarbij zullen indien nodig aanwijzingen worden gegeven. Indien deze niet worden nagekomen volgt uitsluiting van deelname.Gewichten vóórop de trekker mogen net zo ver naar voren geplaatst worden als de deelnemer zelf wenst, mits deze deugdelijk en goed vast zit. Dit wordt wederom beoordeeld bij de technische keuring. Daarbij zullen indien nodig aanwijzingen worde gegeven. Indien deze niet worden nagekomen volgt uitsluiting van deelname. Bij verlies tijdens trek, volgt diskwalificatie.

Voor standaard trekkers is géén steigerbegrenzer nodig.

Vermogen is vrij.

Verzekering

Deelnemers zijn verzekerd onder de volgende voorwaarden.