JPF7 2022 afgelast

Helaas moeten wij jullie mededelen, dat JPF part 7 op 17-09-2022 niet door kan gaan.

Woensdag 6 juli werden wij geconfronteerd met het feit dat de gemeente geen vergunning wilde verlenen voor het evenement, mits wij een AERIUS berekening konden weerleggen dat de stikstofuitstoot binnen de normen valt.

In het kort komt het op neer dat door de overheid & provincie de gemeente wordt opgelegd om een CO2 balans met bepaalde normen te hebben, en aangezien de duinen (natura2000 gebied) en er nieuwbouwprojecten in de buurt zijn, is er al veel stikstofuitstoot in de buurt….

Bij de opbouw, afbraak, het evenement zelf, de bezoekers die komen, de deelnemers, sleepwagens en de aggregaten die draaien voor de stroomvoorziening wordt stikstof uitgestoten. Bij de berekening die wij hebben gemaakt in AERIUS is gebleken dat wij zwaar over de gestelde norm gaan (je kan je afvragen wat voor norm dit dan is….). Op dit moment is een vergunning krijgen dus kansloos…

Wij gaan uiteraard met de gemeente in gesprek om te bekijken of we deze kwestie van tafel kunnen krijgen, echter de tijd is op dit moment te kort om dit voor JPF part 7 voor elkaar te krijgen. Aangezien er een aantal financiële risico’s zitten aan de verdere voorbereidingen van JPF, waarvan we toch al bijna zeker weten dat het dit jaar wat betreft vergunning niks wordt, hebben wij helaas moeten besluiten deze editie niet door te laten gaan.

Het mag duidelijk zijn dat wij ons absoluut niet neerleggen bij de eisen die de gemeente stelt, echter het kost tijd om deze absurde eisen van tafel te krijgen. Een paar (gênante) details:

  • De gemeente heeft 3 jaar terug zelf dit tijdelijke evenemententerrein aangewezen voor JPF.
  • Op kosten van de gemeente is het terrein gevlakt, ingezaaid, bemest en een inrit gemaakt naar de openbare weg
  • Er is JPF een evenementensubsidie toegewezen voor editie 2022
  • Alleen even geen vergunning….

Het is dus ook geen wonder dat de hele agrarische sector, en alles wat daar mee samenhangt, zo protesteert tegen deze stikstof waanzin!

Uiteindelijk gaat er gewoon weer een keer “GAS OP DIE LOLLIE” !!

Wij bedanken alle sponsoren en vrijwilligers waar JPF altijd op kan rekenen en hopen snel met beter nieuws te kunnen komen

Met vriendelijke groeten,

 

Bestuur Julianadorp Power Festival