NIEUWE SPONOSOR: ANDRITZ BV

Een nieuwe sponsor dit jaar is Andritz BV. Andritz BV heeft een zeer gespecialiseerde werkplaats in Den Helder voor het onderhoud van industriële machines, met name (grote) centrifuges. Deze worden op allerlei plaatsen gebruikt, zoals in raffinaderijen, papierfabrieken, chemische plants en rioolwaterzuiveringen.

Daardoor hebben zij zeer geavanceerde las- en bewerkingsmethodieken om slijtage aan deze machines tegen te gaan en waar nodig te repareren. Nadat deze reparatie heeft plaatsgevonden moet de rotor gebalanceerd worden om extreme trillingen te voorkomen. Ook zijn er al met success diverse rotoren van landbouwmachines gebalanceerd, zoals klepelassen, strodektrommels enzovoort. Mocht U iets willen laten balanceren, dan kunt U contact opnemen met Andritz BV, Nijverheidsweg 3c te Den Helder – Tel 0223-633474. Voor meer informatie kunt U ook even rondkijken op: www.andritzdenhelder.nl